Witamy w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu



SYSTEM DEDYKOWANY JEST KANDYDATOM BĘDĄCYM OBYWATELAMI RP ORAZ CUDZOZIEMCOM



      UWAGA:
      Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły.
      Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE



Rozpocznij rejestrację